• https://www.facebook.com/malatyaegitim1/
  • https://twitter.com/malatyaegitim

  Malatya Eğitim Platformu

  www.malatyaegitim.com

  Matematik Ar-Ge

  YABANCI DİL ÖĞRETME METODLARI


  malatyaegitim.com


  yabancı dil öğretme yöntemleri malatyaegitim.com

  Beyin fırtınası yöntemi
  Bir konuya çözüm getirmek amacıyla grup üyelerinin fikirlerini ifade etmesi, bunların analiz edilerek sonuca ulaşılmasıdır.

  Bireysel çalışma yöntemi
  Öğrencinin kendisinin yaparak, yaşayarak öğrendiği öğrenci merkezli bir öğretim yöntemidir. Öğrenci, ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına göre öğrenme durumunu kendi ayarlar. 

  Suggestopedia
  Dil öğreniminde ilk önce psikolojik bariyerlerin ortadan kaldırılması gerekliliğini savunulur.

  Community language learning
  Yetişkin öğrencilerin derste utanıp sıkılmalarından yola çıkılarak bu teknik geliştirilmiştir. Bu sorunu çözmek için öğretmenin, öğretmen sıfatından çok "dil danışmanı" olarak görülmesini sağlamaya çalışmıştır. Öğrencilerin dil öğrenirken neler hissettikleri de sık sık sınıfta konuşulur.

  The natural approach
  Bu metod ikinci dil ediniminin birinci dil edinimiyle aynı olduğu görüşünü savunur. Hataların direk düzeltilmesine çok önem verilmez. Dinleme ve konuşma yetileri yazma ve okumadan önce gelir. Form yerine içeriğe daha çok önem verilir.

  Communicative approach
  Bu metod uzun bir süre dil sınıflarında en iyi metod olduğu düşünülerek uygulanmıştır. Bütün aktiviteler iletişime dayalıdır. Ezber desteklenmez, öğrencinin konuşması desteklenir. Direk hata düzeltimi yoktur. Görsel ve işitsel materyallerden sıkça yararlanılır.

  Hiçbir Öğretmen bu metod en iyisi deyip bir metoda sıkı sıkıya bağlı kalmaz. Duruma göre hangi metodun uygun olacağına karar verir ve onu uygular.

  Hazırlayan: malatyaegitim.com

  İlgili makaleler:

  İngilizce Öğrenme Yöntemleri

  Yorumlar - Yorum Yaz


  Üyelik Girişi
  Fotoğraf
  Site Haritası
  Translate