• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/annebabaokulu

Malatya Eğitim Portalı

Malatya Eğitim ve Kültür Haberleri

Yaşam Boyu Eğitim

Her Gün 1 Ayet-2

malatyaegitim.com

Not: Her meal aynı zamanda bir yorumdur. Bir meal (veya çeviri) ne kadar mükemmel olursa olsun asla birebir Kur'an'ın yerini tutamaz.13-05-2018
Kurtuluş (mutlu olmak) mu istiyorsun. Aşağıdaki ayet çözümü açıklıyor.

 Saff-Suresi-10-11-malatyaegitim.com

12-05-2018
Sıkıntılarını gidermede ALLAH'ı yeterli kabul et..

Tevbe Suresi 129. Ayet
Eğer çekip giderlerse de ki: "Allah bana yeter. İlah yok O'ndan başka. Yalnız O'na dayandım ben; büyük arşın sahibi O'dur."

03-08-2016
Şöyle yakar: "Rabbim! Beni, gireceğim yere doğruluk dürüstlükle sok, çıkacağım yerden doğruluk dürüstlükle çıkar. Katından bana yardımcı bir güç / kanıt ver." İSRA Suresi 80. ayet meali

02-08-2016
"Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan (olmayın. Bunlardan) her fırka, kendilerinde olan ile böbürlenmektedir." RÛM Suresi 32


31-07-2016
Şeytan sizi fakirlikle korkutur... (BAKARA-268)

30-07-2016
Ey iman edenler! Sakının. Eğer gerçekten iman etmişlerdenseniz faizi terk edin.
Eğer terk etmezseniz, bilin ki Allah'a ve Elçisine savaş açmış olursunuz... Bakara 278 ve 279. ayetler


28-07-2016
...Şeytan sizi fakirlikle korkutur... BAKARA-268


27-07-2016
bakara 170 malatyaegitim.com

Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündeki insanların hepsi toptan iman ederdi. Hal böyle iken, mümin olmaları için insanları sen mi zorlayacaksın! Yunus 99

Allah'ın izni olmadıkça hiçbir benlik iman edemez. Allah, pisliği, aklını kullanmayanlar üzerine bırakır. Yunus 100
Sakın, Allah'ı, zalimlerin yapmakta olduğundan habersiz sanma. O, onları, gözlerin korkudan donup kalacağı bir güne erteliyor, hepsi bu... İbrahim Suresi 42


kuran 39-36

furkan 30

Eğer seferber olmazsanız Allah size korkunç bir azapla azap eder ve yerinize sizden başka bir topluluk getirir. Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Allah herşeye Kadîr'dir. Tevbe / 39

16-07-2016

Nûh dedi ki: "Rabbim! Onlar bana isyan ettiler de malı ve çocuğu kendisine hüsrandan başka bir artış getirmeyen kişiye uydular." Nûh / 21

"Çok büyük hileler sergilediler/çok büyük tuzaklar kurdular."Nûh / 22

Dediler ki: "İlahlarınızı sakın bırakmayın! Ved'di, Süva'ı asla bırakmayın! Yeğus'u, Yeuk'u, Nesr'i de bırakmayın!" Nûh / 23

"Çoklarını saptırdılar. Sen de o zalimler için şaşkınlıktan başka bir şeyi artırma." Nûh / 24

Hataları yüzündendir ki boğuldular, ateşe atıldılar. Kendileri için, Allah dışında yardımcılar bulamadılar. Nûh / 25

Nûh şöyle yakardı: "Rabbim! Yeryüzünde, kâfirlerden yurt tutacak/gezip dolaşacak hiç kimse bırakma!" Nûh / 26

"Çünkü eğer sen onları bırakırsan, kullarını saptırırlar ve kötülük üreten nankörden başkasını doğurmazlar." Nûh / 27

"Rabbim! Beni, anne-babamı, inanmış olarak evime gireni, tüm inanmış erkekleri ve inanmış kadınları affet! Zalimlerin de sadece helâk ve perişanlığını artır!" Nûh / 28

07-07-2016

Ey iman sahipleri! Şu bir gerçek ki, hahamlardan ve rahiplerden birçoğu halkın mallarını uydurma yollarla tıkabasa yerler ve Allah'ın yolundan geri çevirirler. Altını ve gümüşü depolayıp da onları Allah yolunda harcamayanlara korkunç bir azap muştula! Tevbe Suresi 34

“Tövbe edip hallerini düzeltenlerle gerçeği açıklayanlar müstesna. İşte böylelerinin tövbesini kabul ederim...Bakara 160. Ayet


Dediler: "Ey Zülkarneyn! Ye'cûc ve Me'cûc bu yerde bozgunculuk yapıyorlar. Onlarla bizim aramızda bir set yapman şartıyla sana vergi verelim mi?" KEHF 94

Dedi: "Rabbimin beni içinde tuttuğu imkân ve güç daha üstündür. Siz bana bedensel gücünüzle destek verin de onlarla sizin aranıza çok muhkem bir engel çekeyim." KEHF 95


Kendilerine zulüm ve haksızlık gelip çattığında, yardımlaşırlar. (Şura 39)

...Sakın Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin; zira kâfirler güruhundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. (Yusuf 87)

Mümin olarak barışa/hayra yönelik işler yapan ise ne haksızlığa uğratılmaktan korkar ne de ezilip horlanmaktan. (Taha 112)

...Tezgahlanan kötülük sahibinden başkasını kuşatmaz. (Fatır 43)


"Biz bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman önce oranın nimet azgını yöneticilerini iş başına getiririz. Bunlar ahaliyi iyice yoldan çıkarırlar. Böylece kendi kuyularını kendi elleriyle kazmış olurlar. Artık orayı yerle bir ederiz." İSRA 16


"Biz seni insanlığa yalnızca sevgi ve merhamet için gönderdik." ENBİYA 107


"...O halde hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun Allah sizi bir araya getirecektir. Allah her şeye güç yetirendir." BAKARA 148


"... Zalimlerden korkmayın, benden korkun. Böylece size nimetlerimi tamamlayayım ve doğru yolu bulasınız." Bakara 150


"Sizden herhangi bir ücret istemeyelere uyun. Onlardır doğruyu ve güzeli bulanlar." YASİN 21

"Onlar verdikleri sözü tam bir biçimde yerine getirirler..." İNSAN 7

17-04-2015
"Şu bir gerçek ki, biz, resullerimize ve iman edenlere, hem dünya hayatında hem de tanıkların ayağa kalkacakları gün mutlaka yardım edeceğiz." (MÜ'MİN 51)

...Gıybet ederek biriniz ötekini arkasından çekiştirmesin! Sizden biri, ölmüş kardeşinin etini yemek ister mi?


"Rabbimiz Allah'tır!" diyerek dosdoğru yürüyenler ne bir korkuya kapılırlar, ne de sıkıntılarının esiri olurlar; bundan hiç şüpheniz olmasın. AHKAF 13

devamı

Yorumlar - Yorum Yaz
Site Haritası